Інсектициди
Інсектициди (від лат.insectum — комаха і caedo — вбивати) — хімічні препарати для
захисту рослин від шкідливих комах.

Певні комахи суттєво знижують, а в деяких випадках можуть повністю знищити
врожай сільськогосподарських культур шляхом живлення вегетативними,
генеративними органами рослин та їх плодами.Крім прямого зменшення врожаю і його
якості, шкідливі комахи і кліщі є джерелами розповсюдження багатьох захворювань
рослин.Використовують інсектициди на всіх сільськогосподарських культурах.

В залежності від шляхів, якими інсектициди проникають в організм комахи, їх
розділяють на 4 групи - кишкові, контактні, системні, фуміганти.

Кишкові інсектициди - потрапляють в організм комахи через ротовий апарат.

Контактні інсектициди - проникають в організм комахи через шкірні покриви.

Системні, або внутрішньорослинні - інсектициди поглинаються корінням і листям
рослин рухаються по судинній системі разом із соком і роблять рослини отруйними
для комах, які живляться їх соком, вегетативними органами чи плодами.

Фуміганти, або дихальні інсектициди–мають здатність створювати фумігаційну
хмару з суміші повітря та випарів препарату і потрапляють в організм комах
в пароподібному або газоподібному стані через трахейну систему в процесі дихання.