Гербіциди
Гербіциди — (від  лат. herba— трава  і caedo — вбивати) хімічні препарати (або їхні композиції), що використовуються для боротьби з небажаною рослинністю.
 За характером дії на рослини гербіциди діляться на дві основні групи суцільні, що діють на всі види рослин,і вибіркові (селективні), які придушують лише певні види рослин і відносно безпечні для інших.
Такий поділ, звичайно, умовний, оскільки одні й ті ж речовини залежно від концентрації і норми витрати на одиницю  площі, що обробляється, можуть проявляти себе і як суцільні, і як вибіркові препарати.
За зовнішніми ознаками дії на рослини і способами застосування всі гербіциди діляться на три підгрупи: гербіциди контактної дії, гербіциди системної дії і гербіциди, що діють на кореневу систему бур’янів  або їх насіння, що проростає.
До гербіцидів контактної дії відносяться речовини, які вражають листя і стебла рослин при безпосередньому їх контакті з препаратом. При цьому відбувається порушення нормальних процесів життєдіяльності рослини і вона гине. Проте при використанні контактних гербіцидів часто спостерігається подальше відростання нових пагонів.
До гербіцидів системної дії відносяться речовини, здатні переміщуватися судинною системою рослин. Такі препарати, потрапивши на листя і коріння рослини, швидко поширюються по всій рослині, призводячи до її загибелі. Використання препаратів системної дії особливе цінне в боротьбі з бур'янами з потужною кореневою системою і багаторічними бур’янами.
Третю групу складають ґрунтові гербіциди, які контролюють проростання  бур’янів з насіння.